Çocuk Bayramına Kaç Gün Kaldı

23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyetinin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından dünya çocuklarına hediye etmiştir. Çocuk bayramı Türkiye Cumhuriyetin’de resmi tatil olarak bilinir.

Tarihçesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)’NİN AÇILMASI

16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgalii Meclis-i Mebusan’ın dağılması, milletvekillerinin ve aydınların tutuklanması Osmanlı Devleti’nin filen bittiğini gösteriyordu. Bu durumu gören Mustafa Kemal Paşa, çok önceden planladığı ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurma projesini hızlandırdı. Öncelikle kuracagı yeni devletin temel organlarından biri olan meclisin toplanmasını sağlayacak çalışmaları başlattı.

Ankara’da TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920)

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un işgalinden hemen sonra zaman kaybetmeden vilayetlere, kazalara ve kolordu komutanlarına bir genelge göndererek Ankara’da olağnüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanması gerektiğini bildirdi. 19 Mart 1920 tarihi bu genelge de ayrıca Meclis-i Mebusan üyelerinden Ankara’ya gelebilecek olanların’da meclise katılabileceklerini duyurdu. Bir Meclis-i Müessisan’ın Ankara’da toplanabilmesi için her livadan 5 kişinin seçilmesi, üyelerin medeni cesarete, fikre, yeteneğe, milli ve dini değerlere sahip olması vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli ve dini unsurların ağırlıklı olduğı bir programla 23 Nisan 1920’de saat 13.45’te en yaşlı üye Sinop Milletvekili Şerif Bey’in açış konuşmasıyla açıldı. 24 Nisan oturumunda, Mustafa Kemal Paşa, uzun ve tarihi bir konuşma yaptı. Bu konuşma’da 19 Mayıs 1919’dan Meclis’in açılışına kadar yaşanan siyasi ve askeri gelişmeleri özetle aktardı.

Nasıl Bayram Olmuştur ?

TBMM’nin açılışından 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bu ulusal bayram konusunda eksik bilgilenme ve yanlış tarihlendirmeye çokça rastlanmıştır. Hatta bazı tarihçilerce böyle bir günün tarihinin genişçe araştırılmamış olması büyük bir eksiklikti. Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın 1997’de yayımlanan bir makalesiyle bu eksikliği gidermeye çalışmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır. Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayramlarken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı katılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde dini bayram günleri dışında hafta tatili yapma geleneği yoktu. Bunun birlikte Cuma Namazı nedeniyle Cuma günlei, devlet dairelerinde çalışılmıyordu. 31 Aralık 1923 günü Cuma günlerinin hafta tatili kabul edilmesi için verilen önerge, 2 Ocak 1924’te kabul edildi. Ancak Cuma gününün tatil olarak kabul edilmesi için verilen önerge, 2 Ocak 1924’te kabuk edildi. Batı ile olan siyasi ve ekonomik ilişkileri aksatıyordu. Bu nedenle hafta tatilininin gününün değiştirilmesi gündeme geldi. Bu amaçla 27 mayıs 1935 tarihinde, Milli Bayramlar ve Genel Tatiller hakkında bir yasa çıkarıldı. Çağdaş dünya ile aramızda’ki kopukluğu gidermek amacıyla çıkarılan bu kanunla resmi tatil günü değiştirilerek Pazar günü yapıldı.

Diğer taraftan daha 23 Nisan 1921 tarihinde çıkarılan kanunla 23 Nisan gününün Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı gün olarak kutlanmasına karar verildi. 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan, Milii Bayramlar ve Genel Tatiller hakkında kanun ile hem 23 Nisan gününün hem de Türk milleti için büyük önem taşıyan diğer dini ve milli olarak kıymet taşıyan günlerin resmi tatil günü olmasına karar kılındı.

Önceki makaleCumhuriyet Bayramı Ne Zaman?
Sonraki makaleAnıtkabir Kim Tarafından Nasıl ve Ne Zaman Yapılmıştır?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here