3 Aylar Başlangıcına Kaç Gün Kaldı?

3 Aylar Başlangıcı : 13 Şubat -2021 Üç Aylar

Hicri takvime göre Recep ayının gelmesiyle başlayan 3 aylar İslam ‘a göre müslümanların en bereketli aylarıdır.
Hazreti Muhammed 3 Ayların hikmetine dair şöyle buyuruyor;
-“Recep Allah”ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî)

Üç Ayların Önemi;

Cenab-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar halketmiştir. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü bereketli, hayırlı bir gün ise, üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır.
Zira Recep ayına girildiğinde Hz. Peygamberimiz (s.a.v.);
-Allahım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl! Bizi Ramazan’a ulaştır. diye dua ederlerdi.

Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir.

Hz. Resul-ü Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır;
Recep Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.

İmam Musa Kazım’dan a.s şöyle rivayet edilir Kim recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.

RECEP AYI
Recep (Receb )kelimesi  arapçadan gelmekle beraber herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak, tazim etmek manalarına gelir.

Cahiliye devrinde Araplar, putları için bu ayda kurban keserlerdi. Araplar arasında mukaddes bilinen Receb ayı, haram aylardan eşhuru’l-hurum) biridir. Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Diğer üç haram ay ise, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir. Receb ayı, birbirini takip eden bu üç aydan hemen sonra gelmediği ve yedinci sırada olduğu için Recebü’l ferd adı da verilmiştir.

ŞABAN AYI
Şaban ayının Araplar arasındaki eski adı ‘Azil’ idi. Araplar, Şaban ayına şehrullâhi’l-muazzam, şehru’l-kerame ve şehru’l-kasir de derler. Şaban ayı şuhür-ü selâse denilen üç ayların ikincisidir. Şaban ayının en önemli hususiyetlerinden birisi de, Berat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Berat gecesi; meleklerin inmesi, duaların geri çevrilmeyip kabul olunması gibi daha birçok hususiyete haiz olduğu için, içerisinde bulunduğu Şaban ayını da değerli kılmıştır.

RAMAZAN AYI
Ramazan ayı; Kur’an ve oruç ayı olup, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de barındırmasıyla izzet ve şerefi bir kat daha artan, Peygamberimiz s.a.v.’in Ümmetimin ayıdır diye vasfettiği, iyilik, tövbe, istiğfar ve sabır ayıdır.

Önceki makaleMiraç Kandili Ne Zaman? 2021 Miraç Kandili
Sonraki makaleAnneler Günü Ne Zaman? 2021 Anneler Günü

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here