Dünya Böbrek Günü Ne Zaman ?

Dünya Böbrek Günü : 14 Mart

Dünya Böbrek Günü Ulusar arası olarak her sene mart ayının ikinci perşembe günü olarak kutlanmakta. Türk Nefroloji Derneği tarafından yürütülen çalışmalarda  her yıl farklı bir tema belirlenerek etkinlikler düzenlenir ve toplumda bu konuda farkındalık sağlanır.

Kronik böbrek hastalığı, küresel bir salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık % 10’nda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir.
Türk Nefroloji Derneği’nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması, Türkiye’de erişkinlerin %
15.7’sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir.
ÜLKEMİZDE HER 7 KİŞİDEN BİRİSİ KRONİK BÖBREK HASTASIDIR!

Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sinsi seyreder. Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde
teşhisi zordur.

10 KRONİK BÖBREK HASTASINDAN SADECE BİRİ HASTALIĞIN
FARKINDADIR!

Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek
yetmezliği evresine ilerler.
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İLERLEYİCİDİR!

Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve
böbrek nakli tedavilerinin uygulanması gerekir. Bu tedavilerin global maliyeti 1 trilyon doların
üzerindedir. Ülkemizde diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış 60.000’i aşkın hasta
bulunmakta ve sağlık bütçesinin % 5’den fazlası bu hastalar için harcanmaktadır.
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÜLKE EKONOMİSİNİ TEHDİT EDER!

Kronik böbrek hastalarında ölüm ve malûliyet riskleri sağlıklı bireylerden 10-30 kat daha
yüksektir. Yüksek malûliyet oranları ve kötü yaşam kalitesi, bu hastaların aile ve sosyal
yaşantılarını da olumsuz etkiler ve ekonomik üretkenliklerini engeller.
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDER!

Kronik böbrek hastalığı basit ve ucuz kan ve idrar testleri ile kolayca teşhis edilebilir. Erken
evrede saptandığında hem kronik böbrek hastalığına özgü genel önlemler, hem de altta yatan
veya eşlik eden hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımları ile ilerlemesi engellenebilir veya
geciktirilebilir. Üstelik, riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedavi ile hastalığın gelişimi
önlenebilir.
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR!

Önceki makaleDemokrasi ve Özgürlükler Günü Ne Zaman | 2021
Sonraki makaleDünya Down Sendromu Günü Ne Zaman

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here