Dünya İnsan Hakları Gününe Kaç Gün Kaldı?

Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık

     İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk olarak İngiltere’den ortaya çıkmıştır.  19. Yüzyılda Amerika ve diğer ülkelere de yayılan bu fikir akımından sonra Fransız İhtilali’ ninde etkisiyle Avrupa’da  insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi. İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanır. İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.  İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsan Haklarının korunduğu yönetim sistemi de demokrasidir. Demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır. Demokrasilerde tüm insanlar eşit haklara sahiptir.

Önceki makaleEngelliler Haftası ve Uluslararası Engelliler Günü Ne Zaman
Sonraki makaleDünya İklim Günü Ne Zaman

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here