Dünya Konut Günü Ne Zaman


Dünya Konut Gününe Kaç Gün Kaldı?

Dünya Konut Günü: 6 Ekim

1985 yılında Birleşmiş Milletler her sene  Ekim ayının ilk Pazartesi gününü Dünya Habitat Günü olarak belirledi. Bu fikir, kasabalarımızın ve şehirlerimizin durumunu ve herkesin barınak hakkını göstermektedir. Ayrıca Dünya Konut Gününde dünyaya, insan yaşam alanının geleceği için toplu sorumluluğunu hatırlatmak da amaçlanmıştır.

Her sene, Dünya Habitat Günü herkes için yeterli konut sağlayan sürdürülebilir kalkınma politikalarının geliştirilmesi için B.M. Habitat’ın her sene yeni bir tema önermektedir. Bu Dünya Habitat Günü, her seviyedeki hükümet ve ilgili tüm paydaşları, Yeni Kentsel Gündemin uygulanması bağlamında yeterli ve uygun fiyatlı konut sağlamak için yapılan girişimlerin nasıl yürüteceğini ve başarıya nasıl yansıtacağına odaklanacak. Gelecek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ne kadar önemli olduğunu anlamaktayız.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir