Dünya Meteoroloji Günü Ne Zaman


Dünya Meteoroloji Günü Kaç Gün Kaldı?

Dünya Meteoroloji Günü 23 Mart

Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişimlerini, rüzgar yıldırım, yağmur, dolu kar gibi olayları inceleyen fizik dalına ve hava olayları tahmini yapan hava bilgisine meteoroloji denir.

Yakın geçmişte dünya üzerinde yaşanan büyük doğal afetler ve iklim bilimcilerin gelecek yıllardaki iklimde olabilecek değişiklikleri yönündeki tahminleri dikkate alındığında ,iklim ve havanın sağlık çevre ve sosyoekonomik gelişime etkisi üzerinde durulması zorunlu kılınmaktadır.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir