Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat kaleme alınan, kendisinin Türk Gençliğine hitaben yazmış olduğu Gençliğe Hitabe de Atatürk, ileride Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olası gelişebilecek tehlikeler karşısında gençlerin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştur. Ey Türk Gençliği olarak başlayan hitabe yazısında Atatürk, Türkiye’nin içeride ve dışarıda düşmanlarının olduğu ve olacağını bununla birlikte Türkiye’ye düşmanlık eden iktidarlarında günün birinde ihanet içerisinde bulunabileceği üzerinde durmuştur. “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” hitabı ile sonlanan gençliğe hitabe ne zaman yazıldı ? Atatürk tarafından yazılan hitabe 20 Ekim 1927 tarihinde yazılmıştır.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

Önceki makaleDiş Teli Takıldıktan Sonra Dişler Ne Zaman Düzelmeye Başlar ?
Sonraki makaleBinali Yıldırım Ne Zaman Başbakan Oldu ?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here