Hedef 2023 Türkiye Kaç Gün Kaldı?

Hedef 2023 Nedir? Türkiye’nin 100. yılında 2023 hedefleri Nelerdir?

Türkiye’nin 2023 hedefleri, bilinen diğer adıyla Vizyon 2023, iktidar partisinin iddialı olduğu en önemli konulardan biridir. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’ü, iddialı ekonomik hedeflerin gerçekleşeceği yıl olarak belirledi. Bu vizyona göre, 2023 yılına kadar Türkiye, 2 trilyon dolarlık bir ekonomiyle, kişi başına düşen 25.000 dolarlık gelirle ve 500 milyar dolarlık ihracatla, dünyanın en büyük 10. ekonomisi olacak. Şu anda dünya sıralamasında 10. sırada bulunan Rusya’da GSYH oranı, Türkiye’deki oranın yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

Türkiye‘nin 2023 vizyonu kuşkusuz bu yüzyılda devam eden en önemli projelerden biridir ve Türkiye’nin ekonomik yüzüne önemli katkıda bulunması ve ülkeyi dünya çapında bir karar verici yapması planlanmaktadır. 2023 vizyonu, Türk ekonomisinin gelişimi için bir projedir ve 2014 yılında cumhurbaşkanlığı için yaptığı kampanya sırasında ve başkanlık seçiminin kazanılmasından sonra Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir.

2023 Yılı Hedefleri Nelerdir ?

İşte 100 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 hedefi:
1. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek.
2. Yıllık GSYH’yı 2 trilyon dolara çıkarmak.
3. Kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak.
4. 500 milyar dolarlık ihracat yapmak.
5. İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20’lere çıkarmak.
6. İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk üç arasına girmek.
7. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak.
8. 46 milyon turist ağırlamak ve 50 milyar dolar gelir elde etmek.
9. AB’ye tam üyelik kabul edilirse 63 milyon turist ve 86 milyar dolar gelir elde etmek
10. Dünya çapında turizm kentleri oluşturmak.
11. İç turizm pazarından 20 milyon kişinin yararlanmasını sağlamak.
12. Ekonomik sıkıntılardan tamamen uzaklaşmak.
13. Gelir dağılımını daha adil bir hale getirmek.
14. Demokrasi ve hukuk ilkelerini tam işler hale getirmek.
15. Büyüme oranlarını sürdürülebilir olarak ortalama yüzde 7’ler seviyesine yükseltmek.
16. Cari açığı kapatarak cari fazla vermek.
17. İşsizliği çok düşük mertebelere çekmek.
18. Yoksulluk sınırının altındaki nüfusu azaltmak.
19. Çok yüksek insani gelişme kategorisine çıkmak.
20. Avrupa Birliği’ne tam üye olmak.
21. Ortadoğu’da lider ülke olmak.
22. İstanbul’u dünyanın önemli finans şehirlerinden biri yapmak.
23. Orman varlığını, ülke toplam alanının yüzde 30’una çıkarmak
24. Mevcut ormanları geliştirmek, verimliliğini artırmak ve alanlarını genişletmek.
25. Meteoroloji alanında bölgesel merkez olmak.
26. Tüm özel çevre koruma bölgelerinde 2023’e kadar karasal ve denizsel alanlarda biyolojik çeşitlilik tespit çalışmalarını bitirmek.
27. Tüm nesli tehdit ve tehlike altında olan endemik, gösterge türlerin korunmasını sağlamak.
28. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en az yüzde 30 seviyesine çıkarmak.
29. Rüzgar enerjisinde 10 bin MW (megavat) kurulu kapasiteye ulaşmak.
30. Jeotermal kaynakların tamamını kullanmak.
31. 5 bin MW küçük hidroelektrik santrali kurulu kapasitesini sağlamak.
32. 60 milyon kapasiteli 1, 30 milyon kapasiteli 2, 15 milyon kapasiteli 3 havalimanı yapmak.
33. Türkiye’yi havacılık üssü yapmak.
34. Olimpiyat, Dünya Futbol Şampiyonası ya da Avrupa Futbol Şampiyonası gibi bir büyük organizasyona ev sahipliği yapmak.
35. EXPO fuarına ev sahipliği yapmak.
36. Bölünmüş yolları 32 bin kilometreye çıkarmak.
37. Kuzey-güney karayolu koridorlarını iyileştirmek.
38. Yerleşim merkezlerine çevre yolu yapmak.
39. Kuzey Marmara Otoyolu, Tekirdağ-Çanakkale- Balıkesir Otoyolu, Ankara-Delice Otoyolu, Ankara, İzmir Otoyolu, Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Afyon- Antalya Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Şanlıurfa- Habur Otoyolu, Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu, İstanbul-Ankara-Kafkasya ve İran Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır Otoyolu’nu yapmak.
40. 24 yeni karayolu yapmak.
41. Karayolu Akademisi kurmak.
42. Tüm liman ve OSB’lerin bölünmüş yollarla bağlantılarını oluşturmak.
43. Rize-Mardin Otoyolu’nu inşa etmek.
44. Türk Otomotiv Kurumu’nu kurmak.
45. Liman ve deniz tesislerini ulusal ulaşım ve trans Avrupa ağlarına entegre etmek.
46. Yeni liman projeleriyle transit ülke olmak.
47. Elleçleme kapasitesini 32 milyon TEU, 500 milyon ton kuru yük, 350 milyon ton sıvı yük ve 15 milyon yolcuya ulaştırmak.
48. Yurtiçi taşımacılıkta denizyolunun payını yüzde 15’e (ton/km), konteynırlaşma oranını yüzde 15’e (TEU) yükseltmek.
49. Gemi inşa sanayisinde 10 milyar dolar inşa geliri ve yeni istihdam alanları oluşturmak.
50. Katma değeri yüksek, ileri teknolojili gemiler inşa etmek.
51. Marmara Denizi’nde kuzey-güney, doğu-batı ulaşımları için modern, fonksiyonel ve intermodal taşımacılığa uygun 2 veya 3 katlı araç yükleme boşaltma imkânları olan Ro-Ro terminalleri inşa etmek.
52. Kısa mesafe deniz taşımacılığına yönelik, Karadeniz ve Akdeniz limanlarına sefer yapan Ro-Ro, Ro-Pax filosu kapasitesini artırarak hatları çeşitlendirmek.
53. Tersanelerin yoğunlaştığı yerlerde organize yan sanayi bölgeleri oluşturmak.
54. 200 adet balıkçı barınağının 55’ini kademeli olarak yat limanına dönüştürmek.
55. Deniz ticaret filosunu modernize edip, dünyanın en büyük 10 limanından en az birini inşa etmek.
56. Denizcilik ekonomisinde Ar-Ge’nin payını, ulusal hedefe paralel yüzde 2 seviyesine çıkarmak.
57. Türkiye’nin kıyılarını dünyanın en temiz kıyıları arasına taşıyacak etkin bir çevre yönetim sistemi kurmak.
58. Birbirine yakın iskeleleri ihtisas limanlarına dönüştürmek.
59. Gemi inşa sanayisinde yüzde 80 yerli katkı payını yakalamak.
60. Kent içi ulaşım sistemlerini AB standartlarına uyumlu hale getirmek.
61. Engelliler ve fiziksel hareket kısıtlılığı olanlar için ulaşımda planlama ve tasarım standardı oluşturmak.
62. Raylı sistemlerde yerli sanayiyi teşvik etmek.
63. Kent içi trafikte enerji dostu, çevreye duyarlı doğalgaz-hibrit araç kullanmak, deniz-iç suyolu ulaşımını toplu taşımayla entegre edip iyileştirmek.
64. Kentlere özgün otopark yönetim sistemi kurmak.
65. 22 Eylül’ü ‘’otomobilsiz’’ gün ilan etmek.
66. 6 bin 792 kilometre yeni yüksek hızlı tren ağı inşa etmek.
67. 4 bin 707 kilometre konvansiyonel yeni hat inşa etmek.
68. Başkentray projesini inşa etmek
69. Egeray projesini tamamlamak, demiryolu araç filosunu yenilemek
70. Demiryolu Araştırma Enstitüsü kurmak.
71. Demiryolu payını yolcuda yüzde 10, yükte yüzde 20 artırmak.
72. Uçak-dolmuş-taksi işletmeleri kurmak.
73. Deniz, göl gibi yerlere yakın turizm yerleşim merkezlerine hitap edecek deniz hava araçlarını kullanmak, bu alanda gelişim sağlamak.
74. Türkiye’nin uluslararası uydu projelerinde yer alması için gerekli çalışmalar yapmak.
75. Hava kargo taşımacılığına uygun havaalanlarını serbest bölge ilan etmek.
76. Yerli imalat olarak en az 2 tip uluslararası bilinirliği olan tek-çift motor pervaneli ve çift motorlu hafif jet uçağı üretmek.
77. 100 geniş gövde, 450 dar gövde ve 200 bölgesel uçak olacak şekilde 750 uçaklık bir yapıya ulaşmak.
78. Kendi uydusunu uzaya yerleştirecek teknolojiye sahip olmak.
79. Yaylaları, turbo-prob uçuşlarına imkan veren havaalanlarıyla entegre etmek.
80. Posta Düzenleme Kurumu kurmak.
81. Bilişimin hacmini 160 milyar dolara çıkarmak.
82. Genişbant internet abone sayısını 30 milyona ulaştırmak.
83. Uluslararası bilişim şirketlerinin Ar- Ge merkezlerinin Türkiye’de kurulmasının sağlanması amacıyla “Bilişim Vadisi OSB projesini gerçekleştirmek.
84. Avrupa’nın çağrı merkezi üssü olmak.
85. Küresel bilişim teknolojileri pazarında söz sahibi en az bir ulusal şirkete, en az bir ulusal markaya, tasarım ve standardıyla bize ait en az bir ulusal ürüne sahip olmak.
86. Türkiye’nin ilk savaş uçağını tamamlamak.
87. Otomotiv sektörünün 5 milyon araç üretmesini ve 125 milyar dolarlık ihracat yapmasını sağlamak.
88. Yaklaşık 10 milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapmak.
89. Hazır giyim sektöründe 60 milyar dolarlık ihracat yapmak.
90. İçme, kullanma ve sanayi için 38.5 milyar metreküplük su kapasitesi yaratmak; su sıkıntısını ortadan kaldırmak.
91. Tüm sulanabilir arazilerin sulanmasını sağlamak.
92. İstanbul’da TEM Otoyolu üzerinde Silivri, Selimpaşa, Bahçeşehir, Avcılar, Kavacık, Ataşehir ve Kurtköy’de cep otogarları yapmak.
93. Avrupa yakasında Silivri-Büyükçekmece Gölü aksında ve TEM Otoyolu arasında kalan bölgeyi; Silivri’nin batısında Değirmenköy, Çanta ve Hadımköy ile Kayabaşı ve Ispartakule’yi; Anadolu yakasında ise Maltepe, Orhanlı, Şile ve Ağva’yı gelişmiş alanlar haline getirmek.
94. Enerji köprüsü haline gelmek.
95. Petrol ve doğalgaz aramalarını artırıp enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak.
96. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirket sayısını 1.000’e ulaştırmak, nüfusun yüzde 10’una yakın yatırımcı olmasını sağlamak.
97. Okullaşma oranlarını ilköğretim ve ortaöğretimde yüzde 100, yükseköğretimde ise yüzde 50 seviyesine çıkarmak.
98. Teknoparkların etkinliğini artırmak için bölgelerde sağlanan destek, teşvik ve istisnaları 2023’e kadar uzatmak.
99. Ülke nüfusunun yaklaşık 5’te birinin yaşadığı İstanbul, 2023’te 16 milyonu aşacak.
100. Başkent Ankara’nın nüfusu 5.5 milyona, İzmir’inki 4.5 milyona, Bursa’nınki ise 3.4 milyona ulaşacak.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Bence yukarıdakilere ek olarak şunlar da düşünülmelidir.
– Ülkede demokratik olgunluğu geliştirmek
– İnsan hakları temelinde adalet sistemini geliştirmek
– Çalışma yaşamında insan/birey odaklı sistemlere geçmek
– Çanakkale Boğazına bir Boğaz Köprüsü yapmak
– İstanbul’a 4. “metro geçişli bir köprü” daha yapmak
– Pek çok ile yeni büyük stadlar yapmak
– Var olanlardan daha büyük yeni üniversiteler kurmak
– Yerli Türk Otomobili yapmak
– Yerli Türk Uçağı yapmak
– Yerli Füzeler, roketler, silahlar (Savunma Sistemini ilerletmek) yapmak
– Yerli Uçak Gemisine sahip olmak
– Roket fırlatma tesisine sahip olmak
– Yeni büyük bir demir çelik fabrikası kurmak
– Yeni madenleri işleyecek fabrikalar (mesela Bor gibi) kurmak
– Gemi, Lokomotif, Uçak Motoru, Araba Motoru, HES Türibünü yapacak tesisler yapmak
– Her şehre metro ve şehirleri birbirine bağlayan hızlı tren ağları kurmak
– Şehirleri kentsel dönüşüm ile yeniden yapılandırmak ve çevreye de önem vermek
– Şehirlerin altyapısının planlı yapılmasını (içme suyu, kanalizasyon yağmur suyu, elektrik, doğal gaz, telefon, internet) sağlamak
– Güneş ve Rüzgar Enerjisinden daha çok yararlanmak, offshore dahil yeni santraller kurma
– Bölgelere farklı sanayi tesisleri kurmak
– İthalatı azaltmak
– Ekolojik turizm gibi doğayla uyumlu yerel kalkınmayı destekleyen yeni turizm alanları açmak
– Dünya çapında müzeler yapmak
– Dünya çapında ilginç mimari eserler ortaya çıkartmak
– Tarımı ve hayvancılığı desteklemek, yeniden kendine yeten bir ülke olmak
– Sanayide maliyetleri düşürecek ARGE çalışmalarına destek olmak
– Eğitime büyük önem vermek, alt yapıları sürekli finans olarak da desteklemek
– Devasa şehir hastaneleri veya Bölge Hastaneleri kurmak
-…
Önceki makaleDünya Diyabet Günü Ne Zaman?
Sonraki makaleAtatürk Ne Zaman Doğdu ? Atatürk’ün Doğum Günü Ne Zaman ?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here