Hicret Kaç Yılında Olmuştur


Hicret Kaç Ne Zaman Olmuştur? Mekke’den müslümanlar neden hicret ettiler?

Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke’de Müslümanlar artık barınamaz hâle gelmişlerdi.

Bu sebeple 2’inci Akabe Bîatinde Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Müslümanların Medine’ye hicretleri de kararlaştırılmıştı.

Peygamberimiz “Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi…” diyerek Müslümanların Medine’ye hicret etmelerine izin verdi.

İkinci Akabe Bîati, Peygamberliğin onikinci yılının son ayı olan Zilhicce’de yapılmıştı. onüçüncü yılın ilk ayı Muharrem’de (Temmuz 622) Medine’ye hicret başladı.

Hicret 622 yılında olmuştur.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir