Recep Ayına Kaç Gün Kaldı?

Recep Ayı: 13 Şubat 2021
Hazreti Muhammed Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor;
-“Recep Allah”ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî)

Recep veya Receb, Hicrî (Ay) takviminin yedinci ayıdır. 3 ayların başlangıcı olan bu ayın tazim ve saygı anlamına gelmekte. İslam öncesi Araplar ise Recep Ayına özel olarak önem verir, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi.

Receb ayı geldiğinde savaşlarlar durur, kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her taraf bir güven ve selâmet sahasına dönerdi.

Öyle ki, bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile, başını kaldırıp kaşına bakmazdı. Bu aya “sağır ay” denilmesi de sükûnet mevsimi olmasındandır.

Receb Ayına  oruçlu olarak başlanmalı ve bu ayda Allah’a bol bol iltica etmelidir.

Receb’in birinci (1.) günü oruç tutanlara 3 senelik,

İkinci (2.) günü oruç tutanlara 2 senelik,
Üçüncü (3.) günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.

Bu, Hadîs-i Şerîf ile sabit olmakla birlikte üç günden sonra her gününe ise birer ay oruç sevâbı verilir.

Recep Ayında Peygamberimizin Ettiği Dua için;

Peygamberimiz Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de peygamberimiz şu duayı sık sık okumuştur

Allahümme bârik lena fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazan
Manası : Allah’ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.

Recep Ayında Çekilecek Zikirler için;
Recep ayında sabah akşam her gün 70 kere istiğfarda bulunmak gerekir. “ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.

Her 10 gününün zikirleri 100 kere okunacak.
1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum
10’u ile 20’si arası : SubhanALLAHil ehadis samed
20’si 30’u arası : SubhanALLAHi-r raufi

Receb Ayının ilk Cumasında Namaz’ın Özelliği için;
Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

Receb Ayında Namaz için;
Bir imanlı kişi 1 – 10’u , 10 – 20 arasında, 20 – 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha, 3 ihlas, 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, Recep ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan da sayılmış olur.

Önceki makale30 Ağustos Ne Zaman Kaç Gün Kaldı
Sonraki makaleŞaban Ayı Ne Zaman?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here